Từ ngày 01/08/2020 đến 20/08/2020: Khuyến mãi khủng sản phẩm Chè Kim Anh và sản phẩm Hoa quả sấy TopOne chi tiết như sau:

*** Mua 20 sản phẩm Chè Kim Anh cùng loại được tặng 1 sản phẩm cùng loại

*** Mua 15 sản phẩm Hoa quả sấy TopOne cùng loại được tặng 1 sản phẩm cùng loại

-------------------

Chúng tôi thường xuyên cập nhật các nội dung khuyến mãi tại đây.

 

Facebook toponefood Zalo toponefood Messenger toponefood 0944337766